Popis projektu

Rozsah zakázky: kompletní dodávka a montáž NN, MaR, technologických rozvodů, trafostanice a přípojky VN.