Popis projektu

Rozsah zakázky: kompletní dodávka a montáž NN, SLP, technologických rozvodů. Dodávka a montáž VO, trafostanice vč. přípojky VN.