Popis projektu

Rozsah zakázky: kompletní dodávka a montáž NN, technologických rozvodů, trafostanice a přípojky VN, dodávka a montáž VO